سبد خرید خالی است
محصول در سبد خرید شما

 ۰۲۱-۸۸۳۴۸۶۸۰     info [at] azomite.ir

نتایج بررسی استفاده از ازومایت برروی گندم

نتایج بررسی استفاده از ازومایت برروی گندم

  • 7142
  • 10
  • رای شما:

نتایج بررسی استفاده از ازمایت برروی گندمزمان: پاییز – زمستان ۲۰۱۰-۲۰۱۱ 
مکان: شهر Villa Diego - مکزیک
گونه: Maya 
حجم بذر: ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار بذر برای ۰۰۰ر۸۰۰ر۲ گیاه
تیمار : ۱۵۰ کیلوگرم ازمایت برای هر هکتار 
مساحت مورد آزمایش: یک هکتار
مساحت گروه کنترل: یک هکتار و میزان محصول¬دهی این منطقه حدود ۶-۸ تن در هکتار می¬باشد.
متغیرها: خاک رسی با کمترین شیب
آبیاری: اسپری
آماده سازی خاک: شخم زدن خاک برای کاشت محصول به صورت خطی
اولین کود قبل از کاشتن محصول: ۳۵۰ کیلوگرم، آمونیاک خشک قبل از شروع کاشت 
کاشت- کوددهی دوم- اولین آبیاری: در هنگام کاشت محصول از ۱۲-۲۲-۱۲(NPK) بمیزان ۱۵۰ کیلوگرم، استفاده شد و اولین آبیاری در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۰انجام شد.
ازمایت و سومین مرتبه ی کوددهی: ۳۵۰ کیلوگرم اوره و ۱۵۰ کیلوگرم ازمایت، ۴۵ روز پس از اولین آبیاری در تاریخ ۱۶ فوریه ۲۰۱۱ مورد استفاده قرار گرفت.

 
نتایج:
 از مرکز هر قطعه زمین، ۳۰ گیاه کنترل و ۳۰ گیاه شاهد بصورت تصادفی انتخاب شدند. بهترین و بدترین گیاه از هر دسته، کنار گذاشته شد و تعداد ۲۸ خوشه باقی ماندند.
 کلمات کلیدی


نظرات


 
توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای ' ازومایت' نمی باشد.
 

نظر شما


اِزومایت (®AZOMITE) | کود ارگانیک - کود کامل

محصول به سبد خرید شما اضافه شد.

تکمیل خرید